My pracujeme, aby ste Vy bývali
Základné údaje o spoločnosti
Spoločnosť Reality pre Vás BR vznikla oddelením sa od inej realitnej spoločnosti a na základoch predchádzajúcich dlhoročných skúseností našich realitných maklérov. Má celoslovenskú pôsobnosť, s hlavnou orientáciou na predaj nehnuteľností na Horehroní. V našej ponuke nájdete široký výber bytov, domov ale hlavne chát a rekreačných chalúp v malebnom prostredí Horehronia, ktoré je východiskom do Nízkych Tatier. Okrem kompletného servisu pri prevode realít vykonávame aj stavebnú činnosť, znalecké posudky na nehnuteľnosti, geodetické práce a vybavovanie hypotekárnych a iných úverov.

IČO spoločnosti:50 527 924
DČ spoločnosti:
Zapísaná v OR SR: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=362166&SID=3&P=0
Nie sme platcami DPH
Kontakty: 0948032273, 0902 656 604
Mail: eva@realityprevasbr.sk


Reklamačný poriadok

Klienti uplatňujú prípadné reklamácie (ústne / písomné) u riaditeľa tej pobočky, v ktorej služby boli klientovi poskytnuté a tento ich považuje za nevyhovujúce.

  1. V prípade ústnej sťažnosti zákazníka garantujeme, že budeme na sťažnosť reagovať do 48-mych hodín od jej prijatia, pričom reklamácia bude prehodnotená a vybavená do piatich pracovných dní od jej doručenia. Príslušný riaditeľ pobočky spíše Protokol o reklamácii.
  2. Na základe protokolu o reklamácii bude reklamácia riešená priamym nadriadeným pracovníkom osoby, ktorej služby klient reklamuje.
  3. Každá reklamácia je vybavená bez zbytočného odkladu a klient je bezodkladne informovaný informovaný o výsledku reklamačného konania.
  4. V prípade uznania reklamácie vzniká klientovi nárok na bezplatnú nápravu stavu, ktorý vznikol v dôsledku reklamovanej služby, prípade na zľavu z ceny poskytnutých služieb. Týmto nie je dotknutá zákonná možnosť uplatnenia nároku na úhradu preukázanej škody súdnou cestou.
  5. Neuznané reklamácie oprávňujú klienta na podanie žiadosti o opätovné preskúmanie oprávnenosti reklamácie do rúk vedúceho organizácie (riaditeľa spoločnosti), ktorý reklamáciu znovu posúdi a svoje rozhodnutie, tiež bezodkladne, oznámi klientovi.
  6. Každá reklamácia, uplatnená na poskytnuté realitné služby podlieha vyššie popísanému systému reklamačného konania.
Už pri hľadaní názvu našej spoločnosti sme mysleli na Vás, našich klientov. Čo všetko pre Vás urobíme? Keď hľadáte bývanie a nenájdete nič podľa Vašich predstáv z našej existujúcej širokej ponuky, zavoláte niektorému z našich maklérov, zveríte mu svoje predstavy a možnosti. V priebehu krátkej doby vynaložíme maximálne úsilie na nájdenie nehnuteľnosti, ktorá by Vám vyhovovala. K cene nehnuteľností nič viac nenavyšujeme, cena je konečná a zahŕňa aj našu províziu, všetky poplatky, znalecký posudok v prípade potreby, sprostredkovanie HU, vypracovanie kupnej zmluvy, až po vklad do katastra nehnuteľností. Kupujúcich aj predávajúcich odbremeníme od chodenia po úradoch, bankách a inštitúciach. Naším hlavným cieľom je spokojnosť klientov. Chránime ako kupujúcich, tak aj predávajúcich. Nemôže sa stať, aby jedna strana bola nespokojná.
Naposledy pridané

Najprezeranejšie